Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Firmy

Firmy

Tato stránka nemá žádné podstránky.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Základní informace o poskytování pracovnělékařských služeb

Jsme odborným pracovištěm v poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona 373/2011 Sb. a vyhlášky 79/2013 Sb.

Pracovnělékařské služby poskytujeme formou odborné poradenské činnosti v otázkách ochrany a podpory zdraví, sociální pohody zaměstnanců a kategorizace prací. Při své činnosti vycházíme z požadavků  stanovených povinností dle zák. 373/2011 Sb. v jeho pozdějších zněních. Spolu s vedením firmy zajišťujeme dohled na pracovišti společnosti, sledujeme vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zaměstnance v průběhu pracovního procesu. Vykonáváme preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců a zajišťujeme návaznou péči pro občany a firmy. Náplň činnosti je zaměřena na prevenci ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Našim hlavním cílem je dosažení a udržení nejlepšího možného zdravotního stavu klientů a garance vysoké úrovně zdravotní péče.

Nárůst zájmu o poskytované služby směřoval k vybudování systému pracovnělékařských služeb tak, aby byla zajištěna maximální kvalita a efektivita poskytované péče. Zaručujeme operativní přístup. Spolupráci v oblasti pracovnělékařských služeb jsme připraveni rozšiřovat nad rámec základních legislativních požadavků a vytvořit tak systém komplexní preventivní péče, který může být vnímán pracovníky jako zajímavý zaměstnanecký benefit.

Máme praktické zkušenosti v oblasti nemocí z povolání, problematiky pracovního prostředí, ale také otázek spojených s praxí praktického lékaře pro dospělé ve vztahu k poskytování pracovnělékařských služeb a to jak v malých firmách, tak velkých výrobních podnicích.

V případě zájmu o naše služby zašlete svou poptávku na e-mail poptavky@medicasro.cz.

Ordinace pracovnělékařských služeb

Provozní doba v ordinacích pracovnělékařských služeb je dle objednání
klientů v centru péče o zákazníky: pls@medicasro.cz

Projekty péče o zdraví pro zaměstnance

Našim hlavním cílem není jen sledování zdravotního stavu zaměstnanců v oblasti rizikových a nerizikových prací, ale dosažení a udržení nejlepšího možného zdravotního stavu klientů a garance vysoké úrovně zdravotní péče. Proto jsme se začali zabývat vytvářením zdravotních preventivních projektů pro zaměstnavatele.

Tyto projekty si kladou za cíl přispět ke zlepšení zdraví zaměstnanců firem, zlepšit jejich informovanost o některých zdravotnických tématech a celkově přispět ke zvýšení povědomí pracovníků i vedoucích zaměstnanců firem o možnostech preventivní medicíny a prevence především civilizačních onemocnění, nádorových onemocnění, onemocnění pohybového aparátu a o možnostech zbavit se závislosti na užívání některých návykových látek, hlavně řešení alkoholismu a kouření.

Klademe si za cíl poskytovat zdravotnické informace srozumitelným způsobem a přitom se vyhnout některým zjednodušením, která jsou předkládána v tisku a ve sdělovacích prostředcích. Pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance volíme různé přehledné možnosti prezentací dle přání, pokynů a možností zaměstnavatele s ohledem na vyskytující se rizika: pořádáme akce "Firemní dny zdraví", přednášky s interaktivní částí na vybraná zdravotnická témata, besedy se zaměstnanci, individuální konzultace pro zaměstnance, odběry biologického materiálu s následným individuálním vysvětlením naměřených hodnot, prezentace vybraných zdravotnických témat v informačním systému objednavatele, prezentace vybraných zdravotnických témat v tištěné formě a vhodným způsobem. Jednotlivé metodické postupy lze kombinovat, zvláště při větších firemních akcích. Do projektu se snažíme přinést i ty kapitoly, jejichž prezentace doposud nebyla obecně příliš častá a dostávají se do popředí zájmu občanů, např. vysvětlujeme podíl možnosti ovlivnění rizikových faktorů změnou životního stylu a geneticky fixovaného rizika.

Nedílnou součástí pracovnělékařských služeb je provádění pravidelných školení vybraných zaměstnanců o poskytování 1.pomoci na pracovištích s ohledem na vyskytující se rizika a nejčastější náhlé zdravotní příhody. Při školení využíváme možností prezentace s ukázkami a praktickým využitím resuscitačního modelu "Anduly". Toto školení má velký úspěch jak u zaměstnanců, tak u mistrů a vedoucích pracovníků.

Rádi s Vámi budeme v této oblasti spolupracovat!